Buletin de știri

Promotii RIDGID

TERMENI SI CONDITII

1. Elemente definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC CORAL BUSSINES INSTAL SRL, prin intermediul site-ului www.RIDGIDSHOP.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Consumator/Client/Cumpărător – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Vânzător - societatea comerciala SC CORAL BUSSINES INSTAL SRL, având sediul social în București, Str. Coralilor nr. 2, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/8662/2013, CUI RO 31990390, cont IBAN: RO00000000000000000, banca ING, telefon 0000000000, e-mail: info@ridgidshop.ro

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract - o Comanda confirmata de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații - toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importantei:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice

Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

3. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Vânzătorul trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

Vânzătorul , în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de către Vânzător în maximum 30 de zile.

4. Extinderea obligatiilor vanzatorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Consumatorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5. Drepturile și obligațiile consumatorului.

a) În cazul lipsei conformității, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs.

b) Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apăruta în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Remedierea deficiențelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate și care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când Vânzătorul a luat la cunoștință de deficientele respective.

Conform Ordonanței de Guvern nr. 31/2013, se va aplica o taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, evidențiată distinct pe documentele de vânzare, taxă care va fi suportată de către client și nu este inclusă în prețul produselor.

6. Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii și produse ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Consumatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Consumator pentru toate obligațiile contractuale.

7. Dreptul de proprietate intelectuala și industriala (DPI)

Consumatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe Internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Întregul conținut al site-ului www.RIDGIDSHOP.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

8. Confidențialitate

8.1. Informații personale

Cumpărătorul este de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați link-ul aferent contului, link accesabil doar după autentificarea în cont.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

8.2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL se angajează în fata clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL.

Acest site folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa info@ridgidshop.ro, se obliga: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

dreptul de a cere SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

dreptul de a cere SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

dreptul de a cere SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

în cazul plăților online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de ING SA.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:

SC SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL și ING SA garantează securitatea sistemelor informatice.

Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL sau pe serverele ING SA.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem - introducerea unui cod/parola secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.RIDGIDSHOP.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.RIDGIDSHOP.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.RIDGIDSHOP.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Informațiile de orice natură furnizate de către Consumator Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Consumatorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Consumator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele de pe site-ul www.RIDGIDSHOP.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.RIDGIDSHOP.ro. SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL, Consumatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre etc.

9. Accesul la site

SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL fără acordul scris prealabil al acesteia.

10. Termene și penalități

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Consumatorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Consumatorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Consumatorul întârzie plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

11. Facturare - plăți

Prețurile afișate pe site includ TVA (19%).

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Consumator o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Consumatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Dacă plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă oferă informațiile relevante pentru comandă.

Pe site-ul www.RIDGIDSHOP.ro se acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

12. Riscuri și responsabilități

a. Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

b. Transport - Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

13. Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de pe site-ul www.RIDGIDSHOP.ro (SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL) Consumatorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.

14. Garanții

Toate produsele comercializate de către site-ul www.RIDGIDSHOP.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de pe site-ul www.RIDGIDSHOP.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL. În cazul certificatelor de garanție emise de către SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL, vă oferim serviciul "Pick-up & Return" care presupune preluarea și livrarea produselor în condiții de gratuitate. În cazul în care se constată că reparația produsului nu este caz de garanție, costurile de transport vor fi suportate integral de către Cumpărător.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalata în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa info@ridgidshop.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către SC CORAL BUSINESS INSTAL SRL, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.

15. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plătii din partea Cumpărătorului în locația indicată în comanda (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

16. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

17. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

18. Legea aplicabilă - jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asuma în totalitate aceste riscuri.

19. Informații privind DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deșeurilor, în temeiul dispozițiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

- clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

- colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spatiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

- clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roti barata cu doua linii în forma de X, ca în imaginea alăturată. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și ca ele fac obiectul unei colectări selective.

20. Prevederi diverse

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnata de ambele părți.